Prolympiaeleverna har flyttat in!
Vi har ritat en ny skola åt Prolympias elever och personal i Gävle. 
Skolan rymmer ca 650 elever från förskoleklass till åk 9.

Byggnaden med sin U-form vänder sin skogsgröna fasad mot Gavlehovsvägen. Volymen i 1 resp. 3 våningar skall bidra till en stadsmässighet och levande miljö i ett område som växer med bl. a. nya bostäder och idrottsanläggningar.

Den skiftande fasaden som från markplan börjar med en matt mineritskiva övergår högre upp på fasaderna i en plåtkassett som reflekterar ljuset och ger en spännande och levande fasad.
En grön gatufasad plockar upp den kringliggande skogens gröna färg.
Innergården i rostrött vänder sig mot och omfamnar en naturmiljö som präglar skolgården och lekytor för skolelever i åk F-9.